[Ügyszám: 9940] Nyilvános | Folyamatban

Tisztelt látogató!
Az Alsóház.hu - n az ügyek teljes adatlapja csak bejelentkezést követően érhetők el.
E nélkül nem szavazhat ill. a kapcsolódó állásfoglalások, statisztikák, egyéb funkciók nem érhetők el.

Indítvány a Köznevelési törvény visszavonására


Nyilvános | Folyamatban | Inditva: 2019-08-30

ÚJ ÉS GYÖKERESEN MÁS TÖRVÉNYJAVASLATOT!

Tiltakozunk a 2011 októ
berében megismert nemzeti köznevelési törvény elfogadása ellen! A tervezet törvényerőre emelkedése esetén a magyar oktatási rendszer az önálló, kritikus gondolkodású, kreatív és tevékeny állampolgárok helyett normákhoz igazodó, konform embereket fog nevelni, ami a demokratikus társadalmi- és a versenyképes gazdasági fejlődésnek is gátja lesz Magyarországon. A tervezet a nemzetközi neveléstudományi referenciáktól és az európai értékközösségtől való elfordulást jelent, megállítja, sőt, megfordítja az oktatási rendszer expanzióját, amely pedig az Európa fejlett országaihoz való felzárkózás reményét hordozta magában.

Hazánkban 1985-ben elkezdődött egy folyamat, amely az oktatási rendszer megújulását ígérte. Bár e folyamatban voltak következetlenségek, azonban modernizáció volt, ígérte a gyermek középpontba kerülését, élhetőbb, sőt, szerethető iskolát, eredményeket a nagy nemzetközi versenyben, hatékony működést, és azt, hogy valamikor majd nem a szociális helyzet határozza meg alapvetően a tanulás eredményeit. 26 év nem volt elég az ígéretek teljesítéséhez, talán nem is lehetett, de legalább elindultunk egy úton, amely pozitív változásokat ígért, és részben meg is valósított (oktatási rendszer decentralizálása, az intézmények és a pedagógusok önállóságának növelése, a tartalmi szabályozás innovációt segítő reformja, oktatásfejlesztési folyamatok – például kompetenciafejlesztés – fokozatos felzárkózása a nemzetközi trendekhez).

Ezeket az eredményeket most meg akarja semmisíteni az az oktatáspolitikai irányítás, amely elkészítette, és októberben nyilvánosságra hozta az oktatási rendszer működését átszabni szándékozó törvénytervezetét. Mi, ezen oldal létrehozói meg vagyunk győződve arról, hogy ha a közzétett törvény, vagy egy ahhoz nagyon közeli szellemiségű jogszabály rendezi majd az oktatás ügyeit, akkor
• az oktatási rendszer jogszabályokkal körülbástyázott módon lesz elitista szemléletű,
• az államosítás, valamint a beiskolázással kapcsolatos érdekeltségek fölszámolása következtében csökkenni fog a teljesítménye,
• a centralizálás eredményeként csökkenni fog a hatékonysága,
• növekszik majd az esélyegyenlőtlenség,
• az intézményi önállóság radikális csökkentésével a rendszer ellehetetleníti azt a megújulási folyamatot, amely már kibontakozott az intézmények egy nem elhanyagolható hányadában,
• a pedagógus-diák, a pedagógus-szülő kapcsolatok ismét merevebbé válnak,
• az iskolában a minősítő értékelés uralma érvényesül (mind a tanulók, mind a pedagógusok, mind az intézmény értékelésében), az ellenőrzés, a büntetés válik szabályozó tényezővé, szemben a fejlesztő, támogató értékeléssel,
• megszakad a pedagógiai kultúra átalakulásának folyamata, ismét az ismeretátadás kerül a középpontba, akár el is felejthetjük a kompetenciafejlesztés irányába tett tétova lépéseinket.
Mélységesen ellenezzük e változtatásokat. A törvényjavaslat elfogadását – ha az bekövetkezik – teljes mértékben elhibázottnak, a magyar iskolarendszer fejlődését hátráltatónak, sőt, akár az iskolaügy dezorganizálódását is eredményező döntésnek tartjuk. Elfogadhatatlan, hogy a törvényjavaslat kidolgozását nem kísérte alapos, színvonalas szakmai diszkusszió.

Kérünk mindenkit, aki az oktatásügyben mintegy negyedszázad alatt bekövetkezett változásokban értékeket látott, és mindenkit, aki egyetért azzal, hogy ezek az értékek most súlyosan veszélybe kerültek, csatlakozzon hozzánk itt az alsóházban is. Mindannyiunknak tudnunk kellene, hogy milyen erők állnak ezen „új” elképzelések, s vele szemben a 26 év alatt elkezdett út folytatása mellett. Az indítványt támogatók kinyilvánítják, hogy a jelenleg az oktatásirányítás által képviselt irányvonalat visszafordulásnak, veszélyesnek tartják, illetve követelik a jelenlegi törvényjavaslat sürgős visszavonását, és egy egészen más alapokon nyugvó jogszabály tervezet elkészítését.


Amennyiben támogatni szeretné az indítványt a lenti karikákkal megteheti azt.

 

---
Ön eddig nem támogatta szavazatával ezt az ügyet!

Döntéshozó, felelős


Név:

Jelenleg még nincs felelős hozzárendelve.

Felelőst az ügyhöz hozzárendelni az ügy inditója, vagy az alsohaz.hu adminisztrátorai tudnak. Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Kijelölt felelős állásfoglalása:

Támogatók:


Állásfoglalások


Állásfoglalások megtekintése vagy közzététele csak megfelelő jogosultság esetén megengedett! Regisztráljon az alsohaz-ra, hogy elérjen minden funkciót!
Ha van pro vagy kontra állásfoglalása az üggyel kapcsolatban, tegye közzé itt!