Legtámogatottabb ügy


Kada Mihály iskola elotti parkolás szabályozás

2012. 03. 02.

A Kada Mihály utcai Általános Iskola elott a közelmúltban ugyan kialkítottak pár parkoló helyet, azonban az iskolába érkezok jóval meghaladják a parkolók számát.Nem világos miért nem lehetett 45 fokos parkolást kialakítani, azzal ugyanis több parkolóhely kialakítása vált volna lehetővé, ráadásul a 45-fokos parkolás praktukusabb is a csak néhány percre megállni szándokozók számára.Sajnos nem tudni milyen megfontolásból a teljes utcafrontra megállni ill. várakozni tilos tábla került kihelyezésre, ezzel gyakorlatilag állandó szabálytalanságra kényszerítve az ide érkezo szülŐket és a napi rendszereséggel érkezo iskolabuszt is.Javaslatunk: Ha már több parkolót nem is, de legalább szüntessék meg a megállni tilos hatályát ezen a szakaszon!


Leadott szavazatok száma: 4

Kőér utca - Basa utcai kereszteződés

2012. 02. 20.

A Koér utca - Basa utca jelenleg egy kanyarodó foútvonalként került kialakításra, így azonban a Koér utcán a Határút felé haladóknak jobbkéz szabály szerint kell elsőbbséget adniuk a Basa utca felol érkezoknek, ami a hétköznapi csúcsforgalomban komoly feltorlódást eredményez egészen Koér utcai vasúti átjáróig.A kanyarodó foútvonal ill. a jobbkézszabály szemmel láthatólag komoly kihívást jelent az autósok nem elhanyagolható hányadának.Sokkal hatékonyabb és biztonságosabb forgalom terelo megoldás lenne itt egy körforgalom kialakítása.Támogassa Ön is!


Leadott szavazatok száma: 5

Újabb hasztalan adó: Kamarai regisztráció

2012. 02. 27.

Az Országgyulés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggo egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását. 2012. január 1-tol életbelépo új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek - kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, - a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén lévőnható a tagdíjból), - a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani. a törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, va...


Leadott szavazatok száma: 5

Petició az egri kóbor állatok kilövése ellen

2012. 03. 01.

2012.02.17-én Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője utasította a mezőőr szolgálatot, hogy a külterületeken kóborló néha falkába verodött kutyákat kilohetik, ha azok emberi életet veszélyeztetnek. Támogatásunkkal kérjük a jegyzőt, hogy vonja vissza ezt az utasítását, és az állatok humánus befogására, elhelyezésére adjon ki utasítást. Az, hogy az állatok kilövését engedélyezi ezzel lehetőség nyílik minden gazdátlan kutya életének kioltására. Ez az utasítás visszaélésre is ad okot. Senki nem tudja ellenőrizni, hogy a lelott állat ténylegesen veszélyt okozott e. Ezzel az utasítással lehetőséget ad azoknak az embereknek is a lövöldözésre akik csak passzióból oltják ki az állatok életét. Kérjük az önkormányzatot, hogy a helyi állatvédők bevonásával az állatok felelőtlen szaporításának...


Leadott szavazatok száma: 7

Dunaharaszti, Némedi úti vasúti aluljáró felújítása

2012. 02. 22.

Még mindig aktuális...A Némedi úti aluljáróban legalább 20 éve kerülgetjük a kátyúkat. A vasúti aluljáró esetében a problémát az jelenti, hogy az út a Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Közút Zrt. vagyonkezelésében) van, a felépítmény pedig a MÁV Zrt.-hez tartozik. Hosszú tárgyalásokat folytattunk annak érdekében, hogy az aluljárót közösen rendbe hozzuk. A két cég azonban nyilvánvalóvá tette, hogy nincsenek anyagi eszközei a munkálatok finanszírozására. Ekkor úgy döntöttünk, hogy a rekonstrukciót akár egyedül is elvégezzük, hiszen ez legfoképpen az itt élok érdeke. Az utóbbi időszak esozései különösen élesen mutattak rá a problémára, hiszen a talajvíz újra és újra kátyússá tette az általunk toldozgatott-foltozgatott útpályát. A helyzet tarthatatlanná vált, és ezt az állami cégek is felism...


Leadott szavazatok száma: 2

Dunaharaszti Bezerédi játszótér fejlesztése

2012. 02. 06.

Dunaharaszti város Polgármestere több sajtó orgánumban is kifejtette már hogy szívügyeként kezeli a játszúterek fejlesztését. Évekkel ezelot igéretett tett arra, hogy a Bezerédi lakópark játszóterét minden évben 1 új játékkal bovíti. Ezt eddig minden igéretét megtartotta bízunk benne ezek után is így tesz.Támogassuk ezt kezdeményezést!


Leadott szavazatok száma: 1

Feliratkozáshoz kötik a választójog gyakorlását

2012. 11. 14.

A Demokrácia és Dilemma Intézet szerint a feliratkozásos választási rendszernek racionális értelme nincs, egyetlen várható hatása az lesz, hogy csökken majd a választási részvétel. Az új törvényeket kifejezetten 2014-re szabták. Kedden nyújtotta be két fideszes (Lázár János, Kósa Lajos) és egy KDNP-s (Vejkey Imre) képviselő az új választási törvényt a parlamentnek. A terv alapján várhatóan kevesebb ember több jelölt közül válogathat majd. Nem árt résen lenni, mert aki nem regisztrál, az négy évre elveszti választójogát. A Demokrácia és Dilemma Intézet már korábban is jelezte, hogy értelmetlennek és károsnak tartja a regisztrációt. Meggyozo érvet azóta sem adott elo a Fidesz mellette.Támogassa Ön is a regisztráció eltörlését!


Leadott szavazatok száma: 4

Tiltsák be a fovárosi piros lámpáknál a koldulást

2011. 10. 10.

Az Országos Rendor-fokapitányság tájékoztatója szerint a szórólapot osztogató, szélvédőt mosó és egyéb, hasonló tevékenységet folytató emberek magatartása szabálysértő. A rendorség határozott fellépést ígér velük szemben, és az Őket megbízó, szerzodteto, közvetíto vállalkozásokat is megkeresi, illetve tájékoztatja arról, hogy szabálysértő amit tesznek.Támogassa Ön is ezt az intézkedést!


Leadott szavazatok száma: 1

Szántódi vasutállomás karbantartása

2011. 11. 15.

A szántódi vasútállomás sajnos egész nyári szezon alatt elhanyagolt állapotban várta a nyaralni vágyókat.Nem csak az idei évben de a korábbi években sem történ ezen a területen látványos karbantartás.A pályaudvar a régi időket idézi, arculata a rendszerváltás elotti semmit nem változott.Az aluljáró nyers burkolata és megtépázott falait érezhetoen senki nem gondozza évek óta.A peronokat belepi a gaz, és a padok is az elemekkel folytatnak ádáz küzdelmet. Kérdésünk: Van-e felújítási terv a pályadvarral kapcsolatban.


Leadott szavazatok száma: 1

Újhegyi sportliget karbantartása, javítása

2013. 05. 28.

Az újhegyi sportliget a környéken található lakótelep miatt igen kedvelt park és sportolásra alkalmas hely az itt lakók számára.Sajnos azonban az elmúlt évek fejlesztései mellett nyoma sincs annak, hogy az állagmegóvásra is szánnának időt, pénzt , energiát, amimeg is látszik a létesítményen.A hátsó részen található egykori teniszpályák (ma csak egy aszfaltos placc), teljesen széthullottak, a kerítés kifejezetten baleset veszélyes, hiszen a széttépett kerítés elemei omladoznak, belógnak a pályára.A játszótér - ahol szép időben igen komoly forgalom is van - , teljesen lehasznált. A homokozó és kavicságy összekeveredett, benotte a gaz. A játék elemek is megérnének egy felújítást karbantartást, de sajnos ennek nem igen látni nyomát.Szerencsés lenne a ligetben a vagyonbiztonság jeygében kamerá...


Leadott szavazatok száma: 2

Internetadó

2014. 10. 26.

Az Orbán kormány legújabb adótervei között szerepel az internet megadóztatása. Ezt korábban maga a Fidesz is "feleslegesnek és rossznak" mondta. Az internetadó elhanyagolható adóbevétele ellenére számos ponton gátolná a gazdasági fejlodést.Az ENSZ és az Európai Unió is stratégiai célként jelölte meg a szélessávú internethez való hozzáférés minél szélesebb körű elterjesztését, a szegénység elleni harc egyik elemeként, hiszen az információkhoz való hozzáférés és a hálózatosodás nem csak makro szinten, de helyi szinteken is fellendíti a gazdaságot, javítja az életkörülményeket, segítve a demokratikus normák terjedését. Támogassa Ön is az internetadó bevezetése elleni tiltakozást!


Leadott szavazatok száma: 3

Kada Mihály Általános Iskola - Zsíros Tibor Csarnok használata

2017. 05. 21.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Tankerületi Igazgató Asszony! A Kőbányai Kada Mihály Általános iskola májusi szüloi értekezletén megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy az Önkormányzat döntése nyomán (és a tankerület igazgatójának, mint intézményfenntartónak egyetértésével) az iskola tanulói a jövoben a tornacsarnokban tartott testnevelés órákon nem használhatják a Nemzeti Alaptantervben meghatározott mozgásanyag elsajátításához szükséges valamennyi eszközt, ezáltal nem részesülhetnek a megszokott - és az eloírtaknak és érdeküknek megfelelő - testnevelésben. Minden további részletezéstol és elofeltételezéstol mentesen mi, a Kőbányai Kada Mihály Általános iskola szüloi munkaközössége és egyben az iskola tanulóinak gondviseloi és jogi képviselői tisztelettel arra kérjük Polgármester Urat é...


Leadott szavazatok száma: 1

Kada-Harmat sarok üzletsor előtti terület rendezése

2018. 05. 06.

A Harmat utcai megállót immár másodszor építik újjá, ugyanakkor az üzletsor előtti terület évek óta rendezetlen, annak ellenére, hogy több üzlet is működik ott.Nem teljesen világos, ha a megálló és onnan a Kada sarokig rendezte az önkormányzat, akkor miért maradt ki a megállótól a Csombor utcáig tartó kb 10m-es szakasz?Azon túl, hogy ez amolyan tipikus "magyar" megoldás, teljesen lerontja a képet ez a rendezetlen szakasz.Sokkal élhetőbb, kihasználtabb lehetne, ha ez a rész a boltokkal összhangban kerülne rendezésre, padokkal, bicigli tárolókkal, rendezett ágyásokkal kialakítva.Ha Ön egyetért azzal, hogy az üzletrésor még hangulatosabb, rendezettebb kis mini sétány lehessen, támogassa ezt az indítványt!Támogatását az alábbi karikákba tett pipákkal teheti meg!


Leadott szavazatok száma: 12


Mondjunk nemet a nemzeti konzultációra!

2018. 11. 26.

Egy újabb nemzeti konzultáció indult útjára a hetekben, és őszintén szólva nehezen tudom elfogadni, hogy az emberek ennyire közömbösek a teljesen értelmetlen, pazarló kizárólag politikai marketing célokat szolgáló kampány kapcsán.Ahogy azt már korábban számos fórumon mások is megírták (pl. Glossza blog "Kéretlen..."), az ilyen konzultációs kérdőívek felületesek, tendenciózus kérdéseket tartalmaz és a nyilvánvaló eredményének kormányzati felhasználása is megkérdőjelezhető.Éppen ezért káros.Magam részéről elszomorít, hogy a jelen és korábbi kormányzatok is, mennyire alkalmatlannak tartanak minket állampolgárokat egy valós konzultációra, és demagógia eszközeivel kényszerítenek minket egy bólogató plüsskutya szintjére.Éppen ezért kezdeményezem itt az alsóházban, hogy mondjunk nemet erre a nemz...


Leadott szavazatok száma: 2

Burka viselést korlátozó törvény támogatása

2018. 11. 26.

Dúró Dóra nyújtott be a parlamentnek egy burkaviselést tiltó törvénymódosítást.És bár magam is a vallásszabadság mellettt vagyok, de egyet kell értsek azzal a nézettel, hogy a teljes testet fedő burka alkalmas arra, hogy terrorcselekmények elkövetésekor álcának használják, ezért a viselése túl nagy kockázatokat rejt magában.Ezért a törvénymódosítás teljesen ésszerű és támogatandó.Itt egy kapcsolódó cikk az indexen :https://index.hu/belfold/2018/11/22/duro_dora_utjara_inditott_egy_burkaviselest_tilto_torvenymodositast/Támogasd a törvénymódosítást itt az alsoházban is a lenti pipákkal, és ha gondolod tegyél állásfoglalást akár mellette, akár ellene.Lássuk hogyan vélekedünk a témáról!


Leadott szavazatok száma: 4

Óraátállítás megszüntetése

2018. 12. 12.

Bár már többszőr előjött, most újra napirendre került a téli-nyári időszámítás eltörlésének kérdése.Alább felsőroltunk pro és kontra érveket az eltörlés mellett és ellen.Amennyiben úgy gondolja, hogy érdemes lenne eltörölni az óraállítást , akkor a lenti karikákkal támogathatja ezt a kezdeményezést.Ha úgy véli újabb érvei vannak az arállítgatás mellett vagy ellen azt is egteheti állásfoglalás formájában.


Leadott szavazatok száma: 2

Túlóratörvény : Így nem!

2018. 12. 14.

Az Országgyűlés szerdán (2018.12.13) elfogadta a munka törvénykönyvének módosítását, ami jelentősen megváltoztatja, hogy a munkáltatók mennyit dolgoztathatják a dolgozóikat, mennyi túlórát várhatnak el tőlük, és ezt hogyan számolják el. Az elfogadott törvény szerint:a jövőben 250 óra helyett 400 óra túlórát várhatnak el a munkáltatók egy évben, ha ebbe a dolgozók beleegyeznek;ezt egy év helyett elég 3 éven belül kifizetni;a rendes munkaidő pedig a heti 40-ről heti 48 órára növekedne, vagyis gyakorlatilag egy munkanappal hosszabb is lehetne a munkahét.Habár a túlóra elrendeléséhez szükséges a munkavállaló hozzájárulása, belátható, hogy az ilyen jellegű hozzájárulásokat a munkaadók könnyen megszerezzék a kiszolgáltatott munkavállalóktól.Éppen ezért a legfőbb probléma nem az ezzel a törvénnye...


Leadott szavazatok száma: 3

Késmárk - Rákospalotai határút körfogalom

2018. 05. 06.

Indítvány!A 16. kerületi Késmárk utca és Rákospalotai út kereszteződése egy állandósult közlekedési gócpont, melyet nagyon hatékonyan lehetne átalakítani, ha ott egy körfogalmat alakítanának ki.A hely ugyen nem túl nagy, de számos példa van arra, hogy kisebb helyen is megoldható körforgalom.A körforgalom, nem csupán az áthaladás hatékonyságát növelné, hanem nagymértékeben javítani a közlekedés biztonságát is.Jelenelg ugyanis a Késmárk utcára balra kanyarodni komoly kihívást jelent az arra közlekedőknek és mindennaposak a hosszú várakozások is.Amennyiben egyet ért azzal , hogy ezt a kereszteződést alakítsák körforgalommá, a lenti karikákkal ossza meg véleményét és támogassa ezt az indítványt!


Leadott szavazatok száma: 2

M7 90-es kihajtó bővítése

2018. 05. 06.

Indítvány az M7-es 90 km-es lehajtójánál lévő kereszteződés bővítésére.Ahogy az a a Balaton északi partjára hajtók is megtapasztalhatták már, kiemelt időszakokban a 90-es lehajtó utáni kereszteződés teljesen megfogja az északi part felé haladó közlekedőket és sokszor a kialakuló dugó egészen az M7-ig visszatorkollik, nem egyszer ezzel az egész M7 fogalmát akadályozva.Ennek egyik oka, hogy a képeken is látható kereszteződés egyáltalán nem hatékony és balesetveszélyes. Az éles szögben jobbra kanyarodó járművek csak nehezen látják be a balról az M7 felüljáróról érkező elsőbbséggel rendelkező járműveket, ezért az áthaladás itt sosem lehet folyamatos.Javasoljuk, hogy ezt a kereszteződést alakítsák át vagy körforgalommá, vagy egy un. felhajtósávval bővítsék a Balatonfüred felé a 71-s főutat.Amen...


Leadott szavazatok száma: 3


TOVÁBBI Ügyek

További ügyek táblázatosan itt

 • Aktiv, folyamatban lévő ügyek
 • Lejárt ügyek
 • Saját indítványok
 • Lezárt ügyek
 • Saját zárt csoportok

ÖSSZES ÜGY ITT

Új indítvány benyújtása

 • -Ki szeretné hagyni az idei lakógyűlést, és helyette otthonról szavazna?
 • -Bosszantja valami, és úgy gondolja, hogy tud jobb megoldást?
 • -Tenne környezete tisztaságáért, ötlete is lenne, de nem akar mindenhova becsöngetni támogatókért?

NYÚJTSON BE INDITVÁNYT!

Részletes kereső

 • -Szeretne megtalálni egy konkrét ügyet?
 • -Vagy adott felelőshöz rendelt ügyeket nézné át?
 • -Esetleg egy adott körzet, terület ügyei érdeklik?
 • -Az archivumból keresne?

RÉSZLETES KERESŐ