ismertető

Kérdések, válaszok az Alsóházról

Házszabály


Ezen dokumentum a  www.alsohaz.hu (továbbiakban Alsóház) internetes címen elérhetõ szolgáltatásokra vonatkozó, felhasználói feltételeket tartalmazza. 
 
Felhasználónak tekinthető az Alsóház valamennyi regisztrált / nem regisztrált használója. Az Alsóház által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, Ön a jelen dokumentumban foglaltakat elfogadja.
 
A regisztráció során a felhasználó köteles érvényes e-mail címének, lakhely szerinti irányító számának megadására, valamint az Alsóház szabályzatának megismerésére és elfogadására.

Teljes regisztráció esetén szükséges továbbá, hogy megadja a valós adóazonosító jelét és születési évét.
 
A felhasználót teljes körű felelősség terheli a regisztráció során megadott jelszó - e-mail cím páros titokban tartásáért. A Szolgáltató nem vállal semmiféle felelősséget a jelszó - e-mail cím páros harmadik félhez történő kerüléséből eredő károkért.
 
Regisztrált felhasználó minden 14 évet betöltött vagy már adóazonosító jellel rendelkező természetes magánszemély lehet.
 
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a jelen dokumentumot egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosítást megelőzően - a változásról – értesítő üzenetet küld a felhasználó e-mail címére. Regisztrált felhasználó, módosítást követően történő bejelentkezésével elfogadja az új szabályzatot.
 
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy törölje azon Felhasználó regisztrációját az Alsóházról, aki más személy adóazonosító jelét, e-mail címét jogtalanul használja.
 
A regisztrált felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jogtalan használat ellenőrzése során a Szolgáltató a vizsgálathoz szükséges dokumentumot kérhet be a felhasználótól.
 
A regisztrált Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy róla az Alsohaz.hu Kft (továbbiakban Szolgáltató), azonosításra alkalmas adatok nélküli statisztikai kimutatásokat készítsen.
 
A regisztrált Felhasználó felelősséget vállal arra, hogy az Alsóházon általa közzétett anyag(indítvány, ügy, állásfoglalás, stb. ) más személy jogait nem sérti, az Alsóház adta e-mail küldési lehetőségeket, reklám illetve kéretlen levél küldésére nem használja fel, és az Alsóház által nyújtott szolgáltatásokat a hatályos jogszabályoknak megfelelve veszi igénybe; ellenkező esetben a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül jogosult a Felhasználó regisztrációját illetve közzétett írásainak törlésére.
 
Ezen szabályzat elfogadásával a Felhasználó teljes mértékben felelősséget vállal az Alsóhát weboldalain általa elhelyezett tartalmakért.
 
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában teljes mértékben a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 
A Felhasználó beleegyezik abba, hogy amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, akkor a Felhasználó a Szolgáltató által ezzel kapcsolatosan megkövetelt intézkedéseit megteszi, és a Szolgáltatónak megtérít minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben ér.
 
A Felhasználó elismeri, hogy az Alsóházat saját felelősségre használja, valamint elfogadja, hogy az Üzemeltetőt nem terhel semmiféle felelősség az Alsóház használatával közvetlen vagy közvetett módon összefüggésbe hozható károkért.
 
Az Alsóház weboldali szerzői jogvédelem alá esnek. A szerzői jogok a weboldal üzemeltetőjét illetik meg.
 
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Alsóház weboldalait, a felhasználók előzetes értesítése nélkül módosítsa, átalakítsa vagy megszüntesse .
 
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az Alsóházon közzétett, illetve az Alsóházon keresztül továbbított adatok helyességéért, jogszerűségéért.
 
Az Üzemeltető nem garantálja az Alsóház szolgáltatásainak folyamatos elérhetõségét illetve azok hibátlan működését.