ismertető

Kérdések, válaszok az Alsóházról

Moderálási alapelvek


AZ ALSÓHÁZ CÉLJA

Az alsóház regisztrációt követően használható.
Létrehozói és üzemeltetői arra törekszenek, hogy azon - kulturált légkörben - minél több képviselő önálló indítványt adhasson be az alsóházba, közösségi véleményét fogalmazzon meg un. állásfoglalás formájában.

AZ ALSÓHÁZ ÜZEMELTETÉSE

Az alsohaz.hu üzemeltetője az Alsoház.hu Kft.
Az alsohaz.hu-t a felhasználók (alsóházi terminológiában képviselők) egyenlő lehetőségekkel, ingyenesen, saját felelősségükre vehetik igénybe.
.
Az üzemeltető biztosítja a regisztrált alsóházi képviselők anonimitását. Az egyes képviselők indítványai ill. állásfoglalásaik anonim módon kerülnek ki az oldalra. Ez alól csak akkor van kivétel, ha egy adott ügyet a képviselők kifejezetten zárt csoportban indítanak el és hozzájárulnak a csoporton belüli névfeloldáshoz.

A regisztráció feltétele az adóazonosító jel, ill. a születési év és email cím megadása, minden egyéb regisztrációs adat opcionális, statisztikai célokat szolgál csupán. Az alsohaz.hu egyéb módon nem ellenorzi a regisztráló személyazonosságát.
Az alsohaz.hu adminisztrátorai fenntartják a jogot, hogy már regisztrált adóazonosító újbóli regisztrációs kísérletekor további személyazonosító adatokat bekérjen az adóazonosító jellel való visszaélés megakadályozása érdekében.
Azon személyek, akikről kiderül, hogy nem saját adóazonosítójukkal regisztráltak az alsohaz.hu kizárja soraiból, és a korábbi email címről, ill. IP címről további regisztrációt nem fogad el.


A MODERÁTOROK

Az üzemeltető megbízása alapján végzik munkájukat.
Tevékenységük nyilvános.
Arról magánlevelezést sem ők, sem az üzemeltető nem folytatnak.
A moderálási szabályokat elektronikus levelezésükre is érvényesnek tekintik.
A moderátorok nem valamely vélemény/állásfoglalás igazságtartalmát vizsgálják, hanem azt, hogy annak megjelentetése megfelel-e jelen moderálási elveknek.
A moderátorok törlési és kizárási döntéseiket indokolni kötelesek.

A moderátorok indoklás nélkül tilthatnak felhasználót, ha regisztrációs adatai sértik a moderálás elveit, vagy ha bebizonyosodik, hogy adóazonosítóval visszaélés történt.


KÖZLÉSI JOGOK

Az alsohaz.hu-n bármely olyan állásfoglalás nyilvánosságra kerülhet, amelynek megjelenítése nem ütközik magyar jogszabályba vagy jelen moderálási elvekbe.
Az állásfoglalások tartalmáért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
Állásfoglalások közzétételével a képviselő a hozzászólás közlési jogát átengedi az Alsohaz.hu Kft-nek, annak bármiféle felhasználásáért a továbbiakban semmilyen követeléssel nem élhet.
Az üzemeltető belátása és érdekei szerint rendelkezik az alsohaz.hu-n közzétett állásfoglalásokkal.


A képviselőK ÁLTAL FELVITT TARTALMAK TÖRLÉSE

A moderátorok törölhetnek, áthelyezhetnek bármely indítványt, állásfoglalást, módosíthatják annak címét, korlátozhatják képviselő jogosultságát, ha az:
•    sértő
•    személyeskedő hangnemű
•    céltalan, ismétlő, vagy semmitmondó (pl.: igen, nem, nem tudom, nincs véleményem, jó ötlet, támogatom az előttem szólókat stb.)
•    ha csak értelem nélküli karakterek sorozata
•    közszereplőt nem közszereplése miatt negatívan minősít
•    közszereplő magánéletével foglalkozik
•    alpári, trágár
•    személyiségi, illetve közösségi jogokat sért
•    hatályos jogszabályt sért
•    levéltitkot sért
•    személyes adatokat hoz nyilvánosságra
•    agresszív
•    fenyegető, félelem keltésére alkalmas
•    gyűlölet keltésére alkalmas
•    bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre hív fel vagy szerzoje arra jelentkezik
•    erőszakra hív fel vagy szerzoje arra jelentkezik
•    súlyosan sérti a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékeket
•    súlyosan sérti emberek világnézeti, vallási meggyozodését
•    akár burkolt formában is hátrányosan különböztet meg népeket, nemzetiségeket, bármely etnikumot, kisebbséget, nemet, korosztályt
•    államhatárok erőszakos átalakítására hív fel, szeparatista törekvéseket szít
•    holokauszt tagadó
•    bújtatva vagy közvetlenül valamilyen céget, szolgáltatást reklámoz
•    a moderálási elveket sértő tartalmakat terjeszt, vagy ilyen tartalmú internetes oldalra mutat
•    (törölt) hozzászólást vagy állásfoglalást ismétel
•    témaromboló, tudatosan vagy huzamos ideig elkalandozik az ügy tárgyától

a kulturált, ügyet megoldásában előrevivő állásfoglalásokat feltünően és szándékosan akadályozza vagy zavarja
•    a moderátorok technikai vagy tartalmi rombolásnak minősítik
•    idegen nyelvű, vagy idegen nyelvű tartalomra hivatkozik
•    az üzemeltető nem kíván az témának nyilvánosságot biztosítani
•    hozzászóló valamely kulturális, világnézeti vagy politikai közösségben elfogadott kölcsönös megszólítást becsmérlő összefüggésben említ az adott közösségre nézve
•    ha a hozzászólás a magyar nyelv- és helyesírás szabályait súlyosan sérti

JOGOSULTSÁGOK KORLÁTOZÁSA, FELFÜGGESZTÉSE


A moderátorok felfüggeszthetik az olyan képviselő jogait:
akiről bebizonyosodik, hogy regisztrációjakor valótlan adatokat adott meg.

A moderátorok korlátozhatják azok jogait, akik a moderátori figyelmeztetés ellenére ismételten a moderálás elveibe ütköző módon vagy tartalommal szólnak hozzá.
Tiltási fokozatok

  • 1 nap
  • 3 nap
  • 1 hét
  • 2 hét
  • végleges